Loading
In engleza In romana
Home

A ?asea s?pt?mân? din postul mare

 

 

 

”Poc?i?i-v? c? s-a apropiat Împ?r??ia cerurilor!”

(Matei, cap. 3, verset 2)

 

Iubi?i fra?i,

 

Aceast? s?pt?mân? ne aminte?te în primul rând despre poc?in??. Cu cât ne apropiem de momentul Învierii, cu atât trebuie s? fim mai cura?i cu sufletul, iar cur??ia sufletului se ob?ine prin lacrimile poc?in?ei noastre.

 

Biserica ne aduce în aceste zile un minunat exemplu de poc?in??, pe Cuvioasa Maria Egipteanca. Aceast? cuvioas? a avut dintru început o via?? p?c?toas?. De la vârsta de 12 pân? la 29 de ani, adic? 17 ani, a petrecut numai în p?catul desfrân?rii. Ea f?cea acest p?cat nu pentru a se între?ine, ci doar pentru pl?cere. Prin mila Maicii Domnului, pe 14 septembrie 629, când la Ierusalim se s?rb?torea În?l?area Sfintei Cruci, ea s-a convertit la o via?? curat?. A urmat retragerea în pustiu, unde a stat 47 de ani, pân? la sfâr?itul vie?ii p?mânte?ti.

 

De citit în aceast? s?pt?mân?:

-         Din Evanghelia dup? Marcu, cap. 6-10.

-         Epistola Filipeni integral.

De meditat la urm?toarele cuvinte:

”Cel mai sigur semn dup? care fiecare p?c?tos ce se poc?ie?te poate cunoa?te dac? într-adev?r p?catele lui sunt iertate de Dumnezeu, este ura ?i scârba pe care o sim?im fa?? de toate p?catele, în a?a fel încât dorim mai bine s? murim decât s? p?c?tuim de bun? voie înaintea lui Dumnezeu.” Sf. Vasile cel Mare

 

Programul de rug?ciune la biseric?:

1.     Joi, 2 aprilie, orele 17.00: program de spovedit.

2.     Vineri, 3 aprilie, orele 8.00: program de împ?rt??it persoanele bolnave ?i în vârst?, la biseric? ?i acas?. La orele 17.00, program de spovedit.

3.     Sâmb?t?, 4 aprilie, orele 8.30: Sf. Liturghie ?i pomenirea mor?ilor iar la orele 17.00, program de spovedit.

4.     Duminic?, 5 aprilie, orele 8.30: Utrenia, Sfânta Liturghie.

Alte recomand?ri:

-         G?si?i în programul dumneavoastr? timpul necesar de a participa la toate momentele de rug?ciune.

-         Ave?i grij?, cei ce înc? nu v-a?i spovedit, s? nu amâna?i prea mult. Este riscul de a amâna pân? în ultima clip? când, poate ap?rea ceva neprev?zut ?i s? r?mâne?i nespovedi?i.

-         Veni?i la spovedit cu cel pu?in o sear? înainte. E nevoie de preg?tire mai intens? pentru a primi Împ?rt??irea.

-         Nu uita?i de rug?ciunea zilnic?.

-         Nu uita?i de lecturile din Sfânta Scriptur?.

-         Face?i zilnic o fapt? bun?.

Spor duhovnicesc!

 

Pr. Radu Brînz?

 

Stiri/Evenimente

Sfintii zilei

Evanghelia zilei

Link-uri utile

Patriarhia romana
Biblioteca sfantului sinod
Trinitas TV
Radio Trinitas
Ziarul lumina

Copyright © Quartz Matrix | All rights reserved